Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. veilige werkomgeving

Uitgeverij Nolin Uitgevers B.V. streeft 100% klanttevredenheid na bij haar opdrachtgevers. Aan de ene kant alle stichtingen en verenigingen in Nederland waar Nolin Uitgevers voor mag werken en aan de andere kant al die sympathieke ondernemers die de publicaties mede mogelijk willen maken. Naast deze beide opdrachtgevers is er nog een partij die ontzettend van belang is om dit alles te realiseren. Dat zijn de fantastische medewerkers van Nolin Uitgevers!

Iedere dag zetten de medewerkers van Nolin Uitgevers zich in om de publicaties voor de stichtingen en verenigingen in Nederland weer geheel kosteloos te realiseren. Medewerkers van de studio ontvangen de redactionele stukken van de redacties en verzorgen de vormgeving. Medewerkers van de acquisitie benaderen ondernemers in de regio waar de betreffende publicatie wordt uitgegeven om hen te vragen een keertje te willen meewerken om de uitgave geheel kosteloos voor de stichting of vereniging te kunnen verzorgen. Nolin Uitgevers doet er te allen tijde alles aan om een fijne werkomgeving en sfeer te creëren zodat haar medewerkers optimaal kunnen presteren. Dit gebeurt o.a. door haar medewerkers te voorzien van een kwalitatief goede werkplek en bijvoorbeeld iedere dag fruit aan te bieden in het kader van gezond leven.

Een veilige werkomgeving hoort hier ook bij! Bij ieder bedrijf is het natuurlijk van uiterst belang dat het bedrijf haar medewerkers een veilige werkomgeving kan aanbieden. Dit staat bij Nolin Uitgevers hoog in het vaandel. Een wezenlijk onderdeel hiervan is het bedrijfshulpverlening-team (BHV). De bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt gegeven/verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een bedrijf/organisatie die de veiligheid en/of gezondheid van haar medewerkers en overige aanwezigen (bezoekers) bedreigen. Denk hierbij aan brand en ongevallen. Het BHV-team van Nolin Uitgevers bestaat op dit moment uit een vijftallige groep medewerkers die jaarlijks op herhalingscursus gaan. Om in eerste instantie BHV-gecertificeerd te worden dient er een cursus te worden afgelegd. Een BHV-cursus bestaat feitelijk uit twee onderdelen:
1. Levensreddende Eerste Hulp
2. Brand en Ontruiming

Nadat de groep medewerkers van Nolin Uitgevers allen BHV-gecertificeerd waren geworden dient er jaarlijks een herhalingscursus te worden afgelegd. Vanzelfsprekend wordt deze jaarlijkse herhalingscursus ieder jaar doorlopen om de theoretische kennis en de eventueel in de praktijk te verrichten handelingen up-to-date te houden. Zo heeft in de maand maart 2017 de herhalingscursus voor het onderdeel Levensreddende Eerste Hulp (LEH) plaatsgevonden. In de maand mei 2017 staat de herhalingscursus voor Brand en Ontruiming (B&O) op de planning. Wanneer dit onderdeel is voltooid is de jaarlijkse herhalingcursus voor het BHV-team van Nolin Uitgevers rond.

Naast de jaarlijkse BHV-herhalingscursus bij Nolin Uitgevers worden ook de volgende activiteiten ondernomen:
1. Van tijd tot tijd zitten de gecertificeerde BHV-medewerkers met elkaar om tafel om mogelijke situaties door te spreken.
2. Maandelijks wordt het brandalarm gecontroleerd.
3. Een aantal keren per jaar worden de EHBO-koffers gecontroleerd op houdbaarheid van de artikelen en volledigheid.
4. Te allen tijde zorgt Nolin Uitgevers voor een schone en daarmee veiligere werkomgeving.

Jaarlijks wordt er gekeken op welk vlak er (extra) kan worden bijgedragen om voor de medewerkers van Nolin Uitgevers een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren.