Binnenhof projecten helpt Reumapatiëntenvereniging Den Haag

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V. voorziet Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. geheel kosteloos van nieuwe publicatie (leden)brochure 1e kwartaaluitgave 2017

Sinds het najaar van 2010 hebben uitgeverij Binnenhof Projecten en Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. een plezierige samenwerking waarbij het doel is om geheel kosteloos Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. te voorzien van een professionele (leden)brochure.

Binnenhof projecten publicatie

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.

Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. is opgericht in het jaar 1979 en heeft als doel werkzaam te zijn in het belang van patiënten met reumatische aandoeningen in de ruimste zin van het woord. Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. streeft haar doel na door:

 • Regelmatig bijeenkomsten te houden om:
  – De onderlinge contacten tussen leden te bevorderen
  – De zelfredzaamheid van de individuele reumapatiënten en hun mondigheid ten opzichte van artsen en andere professionele werkers te stimuleren
  – Voorlichting en informatie te (doen) geven door middel van lezingen, literatuur en documentatie op het gebied van reuma
 • Het onderhouden van contact met niet-mobiele leden
 • Het, waar nodig en/of op verzoek van betrokkene, bevorderen van maatschappelijke hulpverlening
 • Het samenwerken met andere organisaties en instellingen, wanneer dit voor het bereiken van het doel van de Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. bevorderlijk is
 • Het organiseren van andere door de leden gewenste activiteiten, die het doel van de Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. bevorderen

Uitgeverij Binnenhof Projecten B.V.

Uitgeverij Binnenhof Projecten is gevestigd in de plaats Hoogezand in de provincie Groningen. Middels haar SponsorPublicatieConcept werkt Binnenhof Projecten voor vele goede doelen in heel Nederland. Deze goede doelen zijn stichtingen en verenigingen die zelf geen of nauwelijks draagvlak (zowel financieel als de kennis) hebben om een professionele publicatie tot stand te brengen. Het op regelmatige basis uitgeven van een blad is voor een stichting of vereniging van (groot) belang om op de lange termijn naamsbekendheid te genereren. Hierbij kunt u denken aan het informeren van de leden middels een kwartaaluitgave, het proberen te bereiken c.q. interesse te wekken van de (potentiële) doelgroep, het werven van sponsoren en donateurs, etc. Kortom, een blad maakt een wezenlijk onderdeel uit van de marketing mix van een stichting of vereniging. (Voor meer informatie over het begrip marketing mix kunt u terecht op de website https://nl.wikipedia.org/wiki/Marketingmix)

Hoe werkt het SponsorPublicatieConcept?

Het komt erop neer dat uitgeverij Binnenhof Projecten in opdracht van haar opdrachtgever (in deze situatie Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.) ondernemers uit de regio (in dit geval uiteraard de stad Den Haag e.o.) mag benaderen en hen mag vragen om een ondersteuning/bijdrage te willen doen om de aankomende publicatie mede mogelijk te willen maken. Als hartelijke dankzegging hiervoor krijgen de sympathieke ondernemers die hieraan een keertje willen meewerken een keurige naamsvermelding in de betreffende publicatie. Via deze werkwijze garandeert de uitgever de betreffende stichting of vereniging dat zij geheel kosteloos haar publicatie ontvangt. Voor vele stichtingen en verenigingen in Nederland die vrijwel geheel of bijna afhankelijk zijn van vrijwilligers en sponsorgelden is dit een enorme ontzorging. De redactie van een stichting of vereniging levert de nieuwe redactionele stukken/kopij aan bij de studio van de uitgeverij en het eindproduct krijgt de opdrachtgever op locatie afgeleverd. Dit traject van aanleveren tot afleveren is geheel kosteloos en valt onder het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten. Voor meer inhoudelijke informatie over het SponsorPublicatieConcept van uitgeverij Binnenhof Projecten kunt u terecht op de website http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/publicaties/

Nieuwe publicatie (leden)brochure Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o.
Begin januari 2017 mocht Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. haar 1e kwartaaluitgave van het jaar 2017 in ontvangst nemen. De volgende publicaties staan gepland voor de maanden april, juli en oktober 2017.

Uitgeverij Binnenhof Projecten is erg trots om Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. al jarenlang haar opdrachtgever te mogen noemen en bedankt haar bij deze voor het gestelde vertrouwen.

Uitgeverij Binnenhof Projecten wenst alle betrokkenen van Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. veel leesplezier toe met de nieuwe publicatie van de (leden)brochure!